Hjælp voldsofre
ADVOKATEN
Advokat med møderet for Højesteret,
Helle Hald, udtaler:


”Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du have krav på at få beskikket din egen advokat - en såkaldt bistandsadvokat. I nogle situationer er politiet forpligtet til at sørge for, at der kommer en advokat til stede allerede i forbindelse med den første afhøring. I andre situationer er det tilstrækkeligt, at advokaten bliver tilknyttet sagen under politiets efterforskning og navnlig i forbindelse med, at sagen skal i retten. Hvis du er pårørende til en, der er afgået ved døden i forbindelse med en forbrydelse, kan du også få beskikket en bistandsadvokat.

Bistandsadvokatens opgave er at støtte, bistå og vejlede i forbindelse med sagens efterforskning hos politiet og i retten. Advokaten er også den, der vejleder om muligheden for at søge erstatning og helt konkret er behjælpelig hermed. Selvom straffesagen allerede er overstået, kan det være relevant at få en bistandsadvokat til at hjælpe med erstatningskravet.

Det har ofte stor betydning, at man benytter en advokat, der helt specifikt har viden om at bistå ofre for forbrydelser og deres pårørende.
Sekretariatet kan hjælpe dig med at finde den rigtige advokat.”


Hjælp Voldsofres sekretariat:
Telefon: 86 41 59 00
Mail: voldsofre@voldsofre.dk
Billede af Helle Hald
Helle Hald
Advokat/pressekontakt