Hjælp voldsofre
ADVOKATEN
Advokat med møderet for Højesteret,
Helle Hald, udtaler:


”Når det drejer sig om ofre for forbrydelser, handler det ikke om at vinde eller tabe. De har allerede tabt, og min opgave er at føre dem trygt gennem straffesagen og sikre, at de får den erstatning, de er berettiget til.”


Hvis du har behov for hjælp, kan sekretariatet hjælpe dig med at finde den rette advokat.

Hjælp Voldsofres sekretariat:
Telefon: 86 41 59 00
Mail: voldsofre@voldsofre.dk
Billede af Helle Hald
Helle Hald
Advokat/pressekontakt