Hjælp voldsofre
Amager-Manden

Seminar for ofrene efter "Amager-manden"


Foreningen afholdte i januar 2015 et weekend-seminar for 6 kvinder, der alle havde været udsat for overgreb af "Amager-manden".
Formålet med seminaret var at give deltagerne en bedre indsigt og bedre mulighed for at tackle de psykiske udfordringer, hverdagen efterfølgende byder på.

Kvinderne har udtrykt, at de fik stort udbytte og angiver, at de har kunnet tilegne sig en bedre forståelse og accept efter kurset.

Det var to psykologer, der guidede deltagerne professionelt igennem weekenden, og vi i 
foreningen er glade for at have været med til at gøre en positiv forskel for disse kvinder.


Læs mere
her.