Hvis du har været udsat for en forbrydelse:

Det er vigtigt at anmelde overfaldet til politiet (Helst indenfor 72 timer med henblik på evt. erstatning).
Du kan også kontakte skadestuen, hurtigst muligt, for at bevare evt. DNA og anden sporsikring.

OBS! Det er altid vigtigt at kontakte politiet eller skadestuen, også selv om hændelsen ikke lige har fundet sted.


Når du kontakter os, er vores allervigtigste opgave at give dig den rette hjælp, ud fra hvor du er i dit forløb.
Hjælpen kan blandt andet bestå af rådgivning, vejledning, advokatbistand, henvisning til psykolog, coach, psykoterapeut, kontakt til offentlige myndigheder, kommunale instanser eller andre foreninger.

Bliver man  udsat for vold, røveri, voldtægt eller andre seksuelle overgreb, kan der ske store omvæltninger i ens liv.


Man kan opleve meget forskellige reaktioner, såvel fysisk som psykisk - nogle isolerer sig, andre oplever at de lettere bliver irriterede, får hjertebanken, får søvnproblemer, oplever flashback, bliver vrede, angste, kede og får nemmere til tårer.

Man er sjældent forberedt på, hvad man skal gøre.


Vejen igennem systemet synes uoverskuelig; hvad kommer der til at ske nu, hvem skal jeg kontakte, og hvordan kommer jeg videre med mit liv? Ofte har man ikke overskuddet til disse ting, men vi kan hjælpe dig!

Behovet for hjælp efter et overfald er meget individuelt - vore sagsbehandlere møder dig der, hvor du er og giver dig den hjælp, du har brug for!

Du kan til hver en tid kontakte os
på tlf. 86 41 59 00 eller mail:
voldsofre@voldsofre.dk
og vi vil kunne vejlede/støtte dig igennem hele forløbet.

Er du i tvivl om du har været udsat for vold? 
Er du bange/utryg for, hvad du skal gøre eller hvad der vil ske?
Så ring trygt på tlf. 86 41 59 00.
Billede af Gitte Milverts
Gitte Milverts
Sagsbehandler/rådgiver
Billede af Mette Munk
Mette Munk
Sagsbehandler/rådgiver