Hjælp voldsofre
Lokalforening / Lokale initiativtagere

Lokalforeninger/ Lokale initiativtagere


Lokalforeningen i Nordjylland - formand Helge Bay-Smidt
Nytorv 11, 2., 9000 Aalborg
Tlf. 40 58 94 94

"Klubben" er et netværksforum for ofre i Nordjylland. Vi mødes til mad og hygge hver onsdag i lige uger kl. 17.00 -19.30. Tilmelding til Helge Bay-Smidt tlf. 40 58 94 94.

Lokalforeningen i Randers – formand Jan Vestergaard
Brødregade 15, 1. th., 8900 Randers C
Tlf. 86 41 59 00

Lokale initiativtagere
Grenå -  Torben Andersen – tlf. 40 55 71 81