Hjælp voldsofre
Lokalforening / Lokale initiativtagere

Lokalforeninger/ Lokale initiativtagere


Lokalforeningen i Nordjylland - formand Helge Bay-Smidt
Nytorv 11, 2., 9000 Aalborg
Tlf. 86 41 59 00
Drop In hver onsdag kl. 16-17 i vores lokaler - kom direkte fra gaden og mød et til to medlemmer fra bestyrelsen, der vil stå klar med en kop kaffe og til at tage hånd om den første kontakt til sekretariatet.

"Klubben" er et netværksforum for ofre i Nordjylland. Vi mødes til mad og hygge hver onsdag i lige uger kl. 17.00 -19.30. Tilmelding til Helge Bay-Smidt tlf. 40 58 94 94.

Lokalforeningen i Randers – formand Jan Vestergaard
Rådhusstræde 7, 1., 8900 Randers C
Tlf. 86 41 59 00

Lokale initiativtagere
Vipperød - Klaus Nielsen – tlf. 30 95 33 20
Lunderskov -  Lone Bech – tlf. 31 36 19 65
Grenå -  Torben Andersen – tlf. 40 55 71 81
Århus -  Peter Arvid Hjarsen Dahl – tlf. 51 20 80 08