Hjælp voldsofre
HVEM ER HJÆLP VOLDSOFRE
 
Hjælp Voldsofre er en landsdækkende, frivillig og uafhængig forening, som har eksisteret siden 1981.
Foreningen arbejder for at hjælpe ofre, der har været udsat for personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb. 

Dette gøres bl.a. ved hjælp af rådgivning og vejledning, hjælp til pårørende, netværk, efterværn, psykologhjælp og advokathjælp.
 
Udover ovenstående, afvikler Hjælp Voldsofre også egentlige projekter/forløb, som har til formål at hjælpe ofre tilbage til livet.

 

Foreningen er voldsofres neutrale platform og kan tilbyde den nærhed og tryghed, der er så nødvendig, for at det enkelte offer får muligheden for at opnå en konkret forståelse af sin situation og ikke føler sig som den "eneste i verden".

Foreningens aktive indsats gør en forskel - vi tager ud til ofrene og lytter til dem, og derudover har vi aktiviteter og møder, som giver ofret en følelse af at være med i et fællesskab - vi skaber rammerne for sociale og kulturelle oplevelser for ofrene.

Hjælp Voldsofre har tre hovedformål:
 
· at hjælpe, rådgive og vejlede ofre, samt deres pårørende, for vold, voldtægt, røveri og seksuelle overgreb.
 
· at følge lovgivningen på de nævnte områder og søge at forbedre forholdene for ofrene ved at påvirke politikere og ministerier. 
 
· at være med i det forebyggende arbejde ved hjælp af foredrag, kampagner, oplysning og udstillinger.

Den direkte hjælp:
                                  
Professionel bistand til at få den rette hjælp, der kan bestå af psykologhjælp, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med erstatnings- og forsikringsforhold, samt sagsbehandling i forbindelse med ovenstående.

Telefonisk og personlig rådgivning og vejledning.
Skabe “efterværn” for ofrene, ved etablering af netværk, sociale arrangementer m.m.
 
 Foruden den direkte hjælp er vi også ofrenes interesseorganisation:

Hjælp Voldsofres opgave er at udbrede kendskabet til foreningens eksistens og påvirke offentlighedens og særligt myndighedernes forståelse for ofrenes problemer bredt set.

Hjælp Voldsofre er anerkendt som høringsberettiget organisation og afgiver på forespørgsel høringssvar på det lovmæssige område, ligesom vi også deltager i diverse paneldebatter omkring praksis og ny lovgivning. 

Endvidere samarbejder Hjælp Voldsofre i flere netværksgrupper og deltager ligeledes for at forbedre ofres retsstilling på europæisk plan bl.a. via aktiv deltagelse i netværket 'Victim Support Europe'
 
(mere info om Victim Support Europe her)