Hjælp voldsofre
Vi hjælper dig - gerne i dag

Om os

Vi tilbyder at hjælpe og rådgive ofre, pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder i særdeleshed personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb

Rådgivningen omfatter bl.a.

  • Advokatbistand
  • Psykologhjælp
  • Erstatningsspørgsmål
  • Skadesanmeldelse/ansøgning om erstatning

Desuden rejser vi principielle erstatningssager.

Foreningen HJÆLP VOLDSOFRE er en frivillig, humanitær og uafhængig forening, som har eksisteret siden 1981.

Vi hjælper dig, der har været udsat for vold, røveri og andre seksuelle overgreb trygt videre i livet. Oftest foregår hjælpen telefonisk med råd og vejledning, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvor du befinder dig i følgerne/forløbet efter et voldeligt overgreb, og hvor vi i givet fald kan hjælpe dig. Det kan være, du har behov for psykologhjælp, eller du har måske brug for at få en advokat beskikket i din sag, eller noget helt tredje.

Udover vejledning og rådgivning og den konkrete hjælp, afvikler vi også egentlige projekter, som har til formål at hjælpe ofre tilbage til en så normal tilværelse som muligt. Projekterne ledes af psykologer/terapeuter og foregår oftest over nogle dage, hvor en gruppe ofre inviteres til at deltage. Projekter, som vi efterhånden har fået en stor erfaring indenfor, og som gør en positiv forskel for deltagerne.

Foreningen er ligeledes høringsberettiget og afgiver på forespørgsel høringssvar på det lovgivningsmæssige område, ligesom vi også deltager i diverse paneldebatter omkring praksis og ny lovgivning. Foreningen har lokalforeninger, pt. i Randers, Ålborg og København samt kontaktpersoner rundt om i landet.

Vi har faste advokater knyttet til foreningen, med stor ekspertise inden for området, ligesom vi også har erfaring med psykologer og terapeuter inden for dette.

Foreningen er finansieret via et årligt tilskud fra finansloven, medlemskontingenter, frivillige bidrag/gaver samt sponsorater.

Foreningens vigtigste opgave er – at hjælpe dig og dine trygt videre i livet!