Hjælp voldsofre
ARV OG TESTAMENTE
Hvem skal føre din arv videre?

Et testamente kan være med til at støtte HJÆLP VOLDSOFRES arbejde for voldsofre og deres familier.

Hjælp Voldsofre samarbejder med bl.a. Advokatfirmaet HjulmandKaptain, som beskriver følgende i forhold til rådgivning omkring arv og testamente:

 
At passe godt på sig selv og sin familie juridisk er desværre noget mange glemmer eller først tager hånd om den dag, det bliver nødvendigt. Men det kan være trygt og godt at vide, at der på forhånd er taget stilling til de juridiske forhold, der gør sig gældende for netop dig og din familie.

Advokatfirmaet HjulmandKaptain tilbyder et Gratis Familietjek, hvor du sammen med specialister inden for familie- og arveret afholder et møde med udgangspunkt i din situation og sammen berører de juridiske emner, der er relevante for dig og din familie.

Et Gratis Familietjek vedrører emner som oprettelse af testamente, deling af arv og oprettelse af fremtidsfuldmagt.
Overvejelser i forbindelse med oprettelse af testamente og deling af arv

Med et testamente er det muligt for dig at bestemme, hvordan din arv skal deles, den dag du ikke er her længere. Mange tror eksempelvis, at samlevende automatisk arver efter hinanden, men det er ikke tilfældet. Er man gift kan det ligeledes være en fordel at oprette et testamente, hvis man ønsker at sikre den længstlevende ægtefælle i højere grad, end arveloven foreskriver, eller hvis man har børn, som skal arve fast ejendom eller en virksomhed i stedet for ægtefællen.

Er man enlig står det en frit for at vælge, hvem der skal arve. Her kan man også vælge, at arven skal gå til en velgørende organisation. Der er således mange overvejelser at gøre sig i forbindelse med oprettelse af testamente, og derudover kan det være en stor hjælp for de efterladte, hvis det på forhånd er bestemt, hvordan de skal dele arven.

Hvad er en fremtidsfuldmagt, og hvorfor kan det være en god idé at oprette en?
Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du en dag ikke selv er i stand til det længere, eksempelvis pga. sygdom. Fremtidsfuldmagten træder således først i kraft den dag, du ikke selv er i stand til at tage vare på de forhold, der er beskrevet i fremtidsfuldmagten, og herefter vil den person, du har givet fuldmagten til, håndtere de pågældende forhold på vegne af dig.

Hvilke juridiske forhold der er relevante for dig og din familie, kan du få overblik over med et Gratis Familietjek hos HjulmandKaptain.
Under mødet har du mulighed for at stille alle de spørgsmål, du ønsker besvaret, og samtidig sørger advokaten for, at I berører alle de juridiske udfordringer, du bør tage stilling til afhængig af din og din families situation.

Vil du sikre dig og din familie med et Gratis Familietjek? Du kan læse mere om Gratis Familietjek
her eller kontakte HjulmandKaptain på +45 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Hjælp Voldsofres sekretariat kan ligeledes kontaktes
telefon: 86 41 59 00 eller mail:
voldsofre@voldsofre.dk