Hjælp voldsofre
PÅRØRENDE
Når pårørende kontakter os:

Vores allervigtigste opgave er at give den rette hjælp - lige meget hvor den pårørende er i forløbet.

Da det er individuelt, hvad den enkelte har brug for, vurderer vi, hvilken hjælp der kan gives, og om der skal henvises til f.eks. psykolog, advokat, kommunale instanser, coach eller andre foreninger.

Man er sjældent forberedt på, hvad man skal gøre, når ens pårørende bliver udsat for vold, røveri, voldtægt eller andre seksuelle overgreb - der sker store omvæltninger i livet; hvad kommer der til at ske nu? Hvem skal jeg kontakte? Hvordan kommer vi videre i livet? 
Ofte har man ikke overskuddet til disse ting, men vi kan hjælpe dig.
Behovet for hjælp efter et overfald er individuelt, og som pårørende møder vi dig, hvor du er og giver dig den hjælp, du har brug for.


Vær opmærksom på

Som pårørende kan du opleve afmagt og en række andre følelser.
Uanset hvad du oplever af følelser, skal du aldrig sidde alene med tingene.
Netop af denne grund er det vigtigt, at du får snakket med nogen om, hvordan du har det, hvilke følelser der rører sig i dig, og hvad du selv kan gøre som pårørende.

Mennesker, der har været ude for en traumatisk oplevelse, som enten offer eller vidne, kan reagere på forskellig vis. Nogle isolerer sig fuldstændig, andre bliver måske hurtigt irriterede, angste, grådlabile og andre meget talende og ivrige.
Der findes forskellige måder at håndtere den givne situation på. Det kan være meget hårdt som pårørende at opleve, at det menneske, du holder af, har en anderledes opførsel, reaktion eller væremåde, end vedkommende plejer at have.

Oftest er det, du oplever, en naturlig reaktion på en unaturlig hændelse!

Når du kontakter os, foregår det i al fortrolighed, og du kan selvfølgelig være anonym, hvis du ønsker dette.

Kontakt vore rådgivere på tlf. 86 41 59 00 eller mail: voldsofre@voldsofre.dk
hvorefter de, ud fra en individuel vurdering, vil give dig den fornødne hjælp!

 
Billede af Gitte Milverts
Gitte Milverts
Sagsbehandler/rådgiver
Billede af Mette Munk
Mette Munk
Sagsbehandler/rådgiver