Hjælp voldsofre
Tryghedsguide

En Tryghedsguide kan tilknyttes ofre...


efter en konkret vurdering.

En Tryghedsguide kan være bindeled mellem offer og de forskellige instanser, som ofre ofte vil møde, herunder kommunen, arbejdsgiver, læge, sygehus, politi, advokat, retsvæsen etc. og ligeledes guide offeret i de spørgsmål som utvivlsomt vil komme, generelt, efter en traumatisk hændelse.
 

- Er du i tvivl om du har været udsat for vold?
- Er du bange/utryg for, hvad du skal gøre eller hvad der vil ske?
- Er du pårørende?

Ring trygt på tlf 86 41 59 00 eller skriv på: voldsofre@voldsofre.dk